Uprava gradske opštine Rakovica i JP "Poslovni centar Rakovica", raspisuje konkurs

KONKURS

za odlazak na besplatno letovanje u Nei Pori u Grčkoj, u trajanju od 7 dana za redovne studente sa prebivalištem na teritoriji gradske opštine Rakovica.
Odlasci su planirani u periodu od kraja meseca maja do početka oktobra.
Aranžmanom su obuhvaćeni besplatan prevoz i smeštaj.
Za učešće na konkursu potrebno je podneti sledeća dokumenta:
- fotokopiju lične karte

- fotokopiju indeksa (overen poslednji semestar)

- fotokopiju pasoša

Tražena dokumenta se predaju konkursnoj komisiji, kancelarija 103 u JP "Poslovni centar Rakovica", Ul. Miška Kranjca br. 12.
Prijem dokumenata u roku od 8 dana od dana objavljivanja.
Dodatne informacije možete dobiti na telefon 011/3051-722
.