Početak kampanje “Mi radimo, vi samo sačuvajte”

Poslovni centar Rakovica nastavlja akciju „800 malih projektata“ uz jednu novu komponentu. Radove kojima se uređuju prostori oko stambenih zgrada od sada će pratiti i kampanja „Mi radimo, vi samo sačuvajte“. Cilj kampanje je da se postigne dugogodišnja održivost pomenutog projekta kroz motivaciju građana da se direktno uključe u akciju, tako što će voditi računa o svojim naseljima i održavati ih i nakon završetka radova.

 

 

 

 

(Izvor: Poslovni centar Rakovica)