Na današnji dan: 14. mart 1927.


Na današnji dan: 14. mart 1927. – U Zemunu osnovana Fabrika aeroplana i hidroplana „Zmaj“, koja je sledeće godine isporučila prvi avion Hanrio-H32.

Na sl: Radionica u Fabrici aeroplana i hidroplana „Zmaj“