Konkurs za najbolji studentski rad na temu "GMO U SRBIJI - DA ILI NE"

Projekat "Otvoreni univerzitet" je zamišljen sa namerom da okupi sve eksperte, profesore, studente i ostale društveno odgovorne aktere, kako na Univerzitetu u Beogradu tako i izvan njega, a sa idejom da svi oni daju svoj doprinos kritičkoj analizi društvenih problema.

Ovog meseca primaju se radovi na sledeće teme:

-  Uticaj GMO na životnu sredinu i zdravlje ljudi

-  Uticaj potencijalnog uvoza i proizvodnje GMO na razvoj domaće poljoprivrede

-  GMO u zemljama u razvoju – šansa ili opasnost?

-  Promena zakonskih rešenja u oblasti GMO pod uticajem evrointegracija Srbije i budućeg članstva u STO

Tekst između 500 i 1500 reči treba poslati do 24. marta  2013. godine na e-mail adresukonkurs@otvoreniuniverzitet.rs.

Radovi će biti objavljeni na zvaničnom sajtu projekta, a autori dva najbolja teksta biće pozvani kao panelisti na tribinu koja će se održati krajem meseca.

 

* Za sve dalje informacije o konkursu i projektu "Otvoreni univerzitet" možete se obratiti na e-mail adresu info@otvoreniuniverzitet.rs.